CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 04/10/2018 | 03:08 AM  | View count: 204
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Publish date 02/10/2018 | 09:39 AM  | View count: 560
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 28/09/2018 | 04:27 PM  | View count: 185
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thực hiện và thi đua hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/09/2018 | 04:31 PM  | View count: 359
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội thi "An toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể" năm 2018

Publish date 18/09/2018 | 04:34 PM  | View count: 721
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Publish date 18/09/2018 | 10:37 AM  | View count: 238
Thực hiện Văn bản số 7449/STNMT-CCB ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động...

Thông báo kết quả giám sát hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 12/09/2018 | 01:11 PM  | View count: 227
Xem nội dung thông báo tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 31/08/2018 | 05:46 PM  | View count: 562
Để tạo cầu nối giúp cho người lao động và sinh viên trên địa bàn được tư vấn, tìm kiếm việc làm; đồng thời giúp cho các...