CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức dạy nghề ngắn hạn năm 2018

Publish date 31/08/2018 | 05:28 PM  | View count: 371
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào...

Kế hoạch tăng cường hoạt động đảm bảo An toàn thực phẩm dịp Lễ 2/9 và Tết Trung thu năm 2018

Publish date 21/08/2018 | 02:12 PM  | View count: 328
Xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch ra quân cao điểm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Publish date 17/08/2018 | 05:25 PM  | View count: 203
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận giám sát của Thường trực HĐND quận về tình hình thu thuế, thu ngân sách và xử lý nợ đọng trên địa bàn quận

Publish date 17/08/2018 | 01:08 PM  | View count: 243
Xem nội dung thông báo tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Publish date 17/08/2018 | 09:38 AM  | View count: 150
Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và...

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 16/08/2018 | 05:03 PM  | View count: 181
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc Methanol

Publish date 15/08/2018 | 03:22 PM  | View count: 227
Xem nội dung Công văn tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cầu Giấy

Publish date 14/08/2018 | 05:40 PM  | View count: 181
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em quận Cầu Giấy

Publish date 14/08/2018 | 05:38 PM  | View count: 344
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Hội đồng Văn hóa - Thể dục thể thao quận Cầu Giấy

Publish date 14/08/2018 | 05:35 PM  | View count: 276
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN