CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai quận Cầu Giấy

Publish date 13/08/2018 | 05:33 PM  | View count: 260
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Publish date 13/08/2018 | 10:52 AM  | View count: 385
Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 07/8/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết...

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận Cầu Giấy

Publish date 10/08/2018 | 05:31 PM  | View count: 163
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 quận Cầu Giấy

Publish date 10/08/2018 | 05:28 PM  | View count: 1226
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

Publish date 10/08/2018 | 11:30 AM  | View count: 204
Căn cứ Kế hoạch số 287/KH-SVHTT ngày 08/8/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động trang trí,...

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 06/08/2018 | 11:12 AM  | View count: 349
Thiết thực chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đồng thời đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu thể thao, tạo ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 - 2020

Publish date 01/08/2018 | 01:02 PM  | View count: 350
Thực hiện Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công ...

Triển khai dịch vụ công mức độ 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch

Publish date 27/07/2018 | 10:21 PM  | View count: 138
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức môn Đấu kiếm, Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Publish date 25/07/2018 | 03:55 PM  | View count: 322
Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm...