CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 07/06/2018 | 05:26 PM  | View count: 292
Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh quận Cầu Giấy năm học 2018 - 2019

Publish date 07/06/2018 | 11:10 AM  | View count: 275
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia quận Cầu Giấy

Publish date 06/06/2018 | 11:49 AM  | View count: 168
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Cầu Giấy

Publish date 06/06/2018 | 11:44 AM  | View count: 198
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2018 - 2019

Publish date 06/06/2018 | 09:41 AM  | View count: 176
Xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 05/06/2018 | 11:00 AM  | View count: 1177
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về việc chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa...

Kế hoạch hành động phát triển thương mại điện tử trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 04/06/2018 | 11:07 AM  | View count: 170
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm quận Cầu Giấy

Publish date 01/06/2018 | 10:43 PM  | View count: 127
Xem nội dung Quyết định tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em và phổ cập bơi hè 2018

Publish date 01/06/2018 | 03:18 PM  | View count: 540
Thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-BVHTTDL ngày 30/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 184/KH-SVHTT ngày 28/5/2018 của Sở Văn hóa...

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 30/05/2018 | 11:01 AM  | View count: 124
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN