CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Publish date 02/07/2018 | 03:43 PM  | View count: 341
Xem nội dung Quyết định tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 - 2020

Publish date 28/06/2018 | 03:47 PM  | View count: 182
Căn cứ K ế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai...

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 28/06/2018 | 03:37 PM  | View count: 436
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội...

Quyết định về việc ban hành bộ câu hỏi, thể lệ và quy chế Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 27/06/2018 | 10:40 PM  | View count: 233
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Publish date 22/06/2018 | 10:39 AM  | View count: 1070
Căn cứ Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về việc hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy...

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận Cầu Giấy khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 21/06/2018 | 09:00 AM  | View count: 870
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận

Publish date 20/06/2018 | 10:51 PM  | View count: 235
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 19/06/2018 | 10:53 PM  | View count: 241
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 8, HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Publish date 16/06/2018 | 08:58 AM  | View count: 376
Xem nội dung thông báo tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN