CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Publish date 20/04/2018 | 10:38 AM  | View count: 169
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

Publish date 20/04/2018 | 10:18 AM  | View count: 142
Xem nội dung Kế hoạch tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025"

Publish date 19/04/2018 | 10:22 AM  | View count: 132
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018)

Publish date 18/04/2018 | 12:00 PM  | View count: 153
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SVHTT ngày 30/03/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động thông...

Chỉ thị về tiếp tục siếp chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018

Publish date 18/04/2018 | 10:12 AM  | View count: 256
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 16/04/2018 | 09:04 AM  | View count: 872
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 02/03/2018 của Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội về “Tuyên truyền An toàn giao...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 16/04/2018 | 08:52 AM  | View count: 319
Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-STTTT ngày 12/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2018

Publish date 05/04/2018 | 11:37 AM  | View count: 727
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính...

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 04/04/2018 | 10:09 AM  | View count: 994
Đại diện UBND các phường ký cam kết đảm bảo An toàn thực phẩm Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-BCĐTUWVSATTP ngày 13/3/2018 của Ban chỉ...

Kế hoạch thực hiện Chương trinh quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018-2021

Publish date 02/04/2018 | 02:47 PM  | View count: 208
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại...