CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia quận Cầu Giấy

Publish date 06/06/2018 | 11:49 AM  | View count: 172
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Cầu Giấy

Publish date 06/06/2018 | 11:44 AM  | View count: 200
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2018 - 2019

Publish date 06/06/2018 | 09:41 AM  | View count: 179
Xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 05/06/2018 | 11:00 AM  | View count: 1186
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về việc chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa...

Kế hoạch hành động phát triển thương mại điện tử trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 04/06/2018 | 11:07 AM  | View count: 171
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm quận Cầu Giấy

Publish date 01/06/2018 | 10:43 PM  | View count: 128
Xem nội dung Quyết định tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em và phổ cập bơi hè 2018

Publish date 01/06/2018 | 03:18 PM  | View count: 547
Thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-BVHTTDL ngày 30/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 184/KH-SVHTT ngày 28/5/2018 của Sở Văn hóa...

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực quận Cầu Giấy năm 2018

Publish date 30/05/2018 | 11:01 AM  | View count: 125
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch vận động tài chính, hỗ trợ, phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018

Publish date 30/05/2018 | 09:46 AM  | View count: 202
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-BVĐTC ngày 05/4/2018 của Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Thành phố Hà Nội...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018

Publish date 24/05/2018 | 05:01 PM  | View count: 140
Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại văn bản số 3698/STNMT-CCBVMT ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc tổ chức...