CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phát động Cuộc vận động sáng tác Thơ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2018, kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Publish date 11/05/2018 | 02:39 PM  | View count: 255
Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng,...

Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 09/05/2018 | 11:05 AM  | View count: 164
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn thành phố

Publish date 03/05/2018 | 10:52 AM  | View count: 156
Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa...

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 28/04/2018 | 11:08 AM  | View count: 344
Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý...

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố

Publish date 27/04/2018 | 10:45 AM  | View count: 193
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến...

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Publish date 20/04/2018 | 10:38 AM  | View count: 170
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạc triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025

Publish date 20/04/2018 | 10:18 AM  | View count: 144
Xem nội dung Kế hoạch tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025"

Publish date 19/04/2018 | 10:22 AM  | View count: 134
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018)

Publish date 18/04/2018 | 12:00 PM  | View count: 156
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SVHTT ngày 30/03/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động thông...

Chỉ thị về tiếp tục siếp chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018

Publish date 18/04/2018 | 10:12 AM  | View count: 259
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN