CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 08/03/2022 | 09:11 AM  | View count: 38
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 191/UBND-VHTT ngày 04/3/2022 của UBND quận về việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn quận

Publish date 07/03/2022 | 11:58 AM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 03/03/2022 | 09:22 AM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch về việc tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 28/02/2022 | 09:16 AM  | View count: 12
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 28/02/2022 | 09:14 AM  | View count: 14
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 28/02/2022 | 08:56 AM  | View count: 6
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổng kiểm tra rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/02/2022 | 08:37 AM  | View count: 6
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người dân quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 23/02/2022 | 05:57 PM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2022 tại quận Cầu Giấy

Publish date 23/02/2022 | 04:58 PM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN