CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông và Chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới quận Cầu Giấy lần thứ XXI năm 2018

Publish date 14/03/2018 | 11:07 AM  | View count: 357
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân,...

Kế hoạch thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống chính trị năm 2018” tại quận Cầu Giấy

Publish date 13/03/2018 | 06:07 PM  | View count: 574
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản...

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2018

Publish date 13/03/2018 | 10:42 AM  | View count: 150
Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-LĐTBXH ngày 06/3/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về thực hiện công tác trẻ...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe mô tô, xe máy sang tên qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ

Publish date 13/12/2016 | 02:26 PM  | View count: 1803
Thực hiện Công văn số 763/CV-CAQ ngày 01/12/2016 của Công an quận Cầu Giấy về việc thông báo và việc hướng dẫn thủ tục đăng ký xe...

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 thành phố Hà Nội

Publish date 13/12/2016 | 02:24 PM  | View count: 220
Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/ADIS đến năm 2020 và tầm...