CÔNG TÁC ĐẢNG

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng
Publish date 12/10/2018 | 15:45  | View count: 701

Sáng 12/10/2018, Quận ủy Cầu Giấy long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018); 88 năm ngày truyền thống các ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy Đảng và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo, Kiểm tra, Dân vận của Đảng.

Dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội; đồng chí: Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng, Phó các Ban Đảng Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận,  Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT cấp ủy, Trưởng Khối Dân vận các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng qua các thời kỳ, cán bộ, công chức công tác tại các Ban Đảng Quận ủy và 11 đồng chí cán bộ, đảng viên vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận của Đảng.

Toàn cành Hội nghị

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm ngành Kiểm tra Đảng và 88 năm hình thành, phát triển các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp ủy Đảng; kết quả hoạt động công tác Kiểm tra, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy sau hơn 21 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2018) và những đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Các cơ quan chuyên môn của Đảng, tuy có những thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến - kiến quốc, đều có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với yêu cầu xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ.

Qua 21 năm xây dựng, phát triển, trải qua 5 nhiệm kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy, các Ban Đảng và Văn phòng Quận uỷ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối kết hợp chặt chẽ trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức Quận uỷ đã tham mưu với cấp uỷ tập trung xây dựng, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy đồng bộ, thống nhất, đảm bảo ổn định cao trong toàn hệ thống chính trị quận và cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, các chương trình, kế hoạch công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng  bộ quận.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Khối dân vận quận và cơ sở đã tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác dân vận của chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động lực lượng to lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Văn phòng Quận uỷ đã thực hiện tốt chức năng thu thập thông tin, tổng hợp tình hình, dự thảo các văn bản tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận. Đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hành chính quản trị, văn thư-lưu trữ và các nhiệm vụ khác phục vụ hoạt động của cơ quan Quận uỷ.

Các thế hệ cán bộ Tuyên giáo của Đảng bộ quận đã và đang phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Xác định lãnh đạo mà không kiểm tra, coi như không có lãnh đạo, suốt 21 năm qua, các cấp uỷ, UBKT cấp uỷ trong toàn Đảng bộ quận luôn quan tâm đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, v.v

Từ ngày thành lập Quận đến nay, cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ quận đã kiểm tra 7.194 lượt tổ chức đảng, 16.110 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.254 tổ chức đảng, 3.836 đảng viên; giải quyết 41 đơn tố cáo đảng viên thuộc thẩm quyền, thi hành kỷ luật 129 đảng viên, 01 tổ chức đảng, đình chỉ sinh hoạt đảng 10 đảng viên.

Riêng nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V, (giai đoạn 2015 - 2018), cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đã tiến hành kiểm tra đối với 1.406 lượt tổ chức đảng, 966 lượt đảng viên; giám sát 849 lượt tổ chức đảng và 3.660 lượt đảng viên; kỷ luật 31 đảng viên, 01 tổ chức đảng, đình chỉ sinh hoạt đảng 05 đảng viên.

Kết quả công tác Xây dựng Đảng về Tư tưởng, Tổ chức, kiểm tra, Dân vận và hoạt động của Văn phòng cấp uỷ đã đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của Đảng bộ, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong suốt quá trình hoạt động, tuy mỗi giai đoạn có những đặc điểm khác nhau, song đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận Cầu Giấy đã hòa cùng dòng chảy truyền thống 88 năm xây dựng, trưởng thành của các ngành: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy; 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, luôn tâm huyết, nhiệt tình, bản lĩnh vững vàng, vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, làm nên những thành tích đáng trân trọng, tự hào của một Quận trẻ đầy năng động và phát triển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận sự cống hiến, đóng góp của đội ngũ cán bộ các Ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Quận ủy, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cấp ủy từ quận tới cơ sở, cán bộ công tác tại các Ban Đảng Quận ủy tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, nêu cao niềm tự hào về truyền thống của Ngành, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trong công tác, nỗ lực phấn đấu, trau dồi kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để có thể đóng góp sức lực nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận, góp phần đưa quận Cầu Giấy tiếp tục phát triển, ổn định, đóng góp vào quá trình xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra”;                            Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Cũng tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, đồng chí Lê Thị Tú - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy vinh dự dược nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng”; 03 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra” và 06 đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Đảng.

Lễ kỷ niệm đã kết thúc trong không khí phấn khởi, đoàn kết tạo những dấu ấn tốt đẹp, khí thế làm việc sôi nổi cho các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Quận ủy./.

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY