CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy học tập trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2018 và hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Publish date 14/12/2018 | 12:02  | View count: 492

Ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu quận Cầu Giấy theo đường truyền từ Trung ương, có các đồng chí Đại diện lãnh đạo Thường trực Quận ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận; Quận ủy viên; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm BDCT quận; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận; cộng tác viên DLXH quận; Đảng viên cơ quan Dân - Đảng; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; cấp ủy phụ trách Tuyên giáo các cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; các đồng chí là báo cáo viên của quận.

Trong buổi sáng, các đại biểu được thông tin các chuyên đề: Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giải pháp trọng tâm trong năm 2019; những nội dung cốt lõi của hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp thời gian tới.

Buổi chiều ngày 14/12/2018, với nội dung Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 của Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã thông báo về việc tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY