CÔNG TÁC ĐẢNG

Định hướng tuyên truyền tháng 01/2019
Publish date 09/01/2019 | 09:19  | View count: 1656

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban Tuyên Giáo Quận ủy hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 01/2019 tập trung vào những nội dung chính sau:

1. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung vào các nội dung: biểu dương, cổ vũ các tấm gương điển hình cá nhân và tập thể trong các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ...

2. Tuyên truyền kết quả  thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019; kết quả phong trào thi đua năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; gắn với phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2019.

3. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết bảo đảm an toàn, vui t­ươi, tiết kiệm, mọi nhà đều có Tết; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, bình ổn giá cả, đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu; đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH, nhất là phòng chống cháy, nổ, trật tự an toàn giao thông trong tháng giáp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

4. Tăng cường chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, DLXH trong các tầng lớp nhân dân;

5. Chỉ đạo tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đảm bảo đúng luật, đúng quy trình, công khai, dân chủ, hoàn thành chỉ tiêu và chất l­ượng giao quân theo đúng thời gian quy định;

6. Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019).

7 . Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên (06/01); Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01); Ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01); Ngày ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01);...

8. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đột xuất của Thành phố, Quận.

Nội dung Công văn xem tại đây

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY