CÔNG TÁC ĐẢNG

Công văn số 200-CV/BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 3/2019
Publish date 01/03/2019 | 10:40  | View count: 732

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban Tuyên Giáo Quận ủy hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 03/2019 .

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung Công văn số 200-CV/BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Xem nội dung tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY