CÔNG TÁC ĐẢNG

Công văn số 209-CV/BTG ngày 01/4/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 4/2019
Publish date 01/04/2019 | 17:00  | View count: 4058

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban Tuyên Giáo Quận ủy hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4/2019 tập trung vào những nội dung chính sau:

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận trong quý I/2019.

2. Tăng cư­ờng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là  dịch tả lợn Châu Phi, dịch Sốt xuất huyết, bệnh sởi.

3. Tuyên tuyền cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

4. Việc thực hiện Nghị quyết 15 – NQ/TU, ngày 4/7/2017 “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”

5. Tuyên truyền, h­ướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng;

6 . Tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong tháng: Ngày sinh Lê-nin (22/4), Ngày giỗ Tổ Hùng V­ương (10/3 Âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)...

7. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đột xuất của Thành phố, Quận.

Xem nội dung Công văn tại đây

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY