CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ 36 phường Trung Hòa triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Publish date 22/07/2019 | 08:57  | View count: 991

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, tối ngày 21/7/2019, tại Nhà Văn hóa Ao Đình Trung Kính Hạ, Chi bộ 36 phường Trung Hòa tổ chức họp Chi bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Việt - Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt - Bí thư Chi bộ 36 chủ trì cuộc họp

Thành phần tham dự gồm: Cấp ủy Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố và đông đủ đảng viên của Chi bộ 36.

Theo sự phân công của Chi ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ 36 đã thông tin về những thành tích đạt được của Chi bộ trong 6 tháng đầu năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhất là những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí cao với những kết quả đã đạt được và dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến đời sống an sinh xã hội của nhân dân trên địa bàn; thống nhất phương pháp giải quyết một số vấn đề khó khăn, còn hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn của địa phương.

Toàn cảnh buổi Họp Chi bộ 36

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt - Bí thư Chi bộ đã khái quát,  nhấn mạnh và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; đề nghị các đồng chí đảng viên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân để kịp thời có biện pháp giải quyết. Theo đó, thực hiện ý kiến thống nhất của đảng viên tại cuộc họp, Chi bộ sẽ phối hợp với Tổ dân phố thành lập tổ kiểm tra, khảo sát các nội dung còn tồn tại ở khu dân cư để kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, không để phát sinh “vấn đề nóng” về an ninh trật tự; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư.

Chi bộ 36 phường Trung Hòa