CÔNG TÁC ĐẢNG

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2019
Publish date 05/08/2019 | 09:35  | View count: 1240

1. Tuyên truyền kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng của Quận; tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết, Dịch tả lợn châu Phi; đồng thời tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Cầu Giấy.

2. Tuyên truyền việc thực hiện điều chỉnh quy mô Tổ dân phố theo Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ nội vụ trên cơ sở tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Đề án 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kiện toàn sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố thuộc Thành phố Hà Nội.

3. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người.

4. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019); 74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9;  Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019); Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ …

5. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, đột xuất của Thành phố, Quận.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY