CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ 36
Publish date 03/03/2020 | 14:00  | View count: 490

Sáng ngày 03/3/2020, tại Hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa V) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để thảo luận, đánh giá tình hình triệu tập Đại hội, dự kiến số lượng, phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; đồng chí Phương Kiến Quốc - Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ 36

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận; các đồng chí Quận ủy viên và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ;

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo về việc triệu tập Đại hội, dự kiến số lượng, phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI và phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiệnnăm 2020; yêu cầu các các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết; tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hộiđể hướng tới Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả; Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu tán thành.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY