CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận ủy Cầu Giấy tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng
Publish date 16/10/2020 | 17:30  | View count: 429

Sáng 16/10/2020, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngành kiểm tra Đảng.

Dự, chúc mừng có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể quận, lãnh đạo các TCCS Đảng, cán bộ các ban xây dựng Đảng của quận qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Văn Triển  - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và ngành Kiểm tra của Đảng. Cách đây 90 năm, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hệ thống cơ quan giúp việc của Đảng từng bước được thành lập. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất vào ngày 14/10/1930 đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (Tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Cũng tại hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ Đảng và các Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận, Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các Đảng bộ, (từ Thành ủy và Tỉnh ủy) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động”. Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân Vận đăng trên báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Từ đó, ngày 15/10 hằng năm là ngày dân vận cả nước. Trong thời gian diễn ra hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng, mọi công việc của hội đều được bộ phận giúp việc chuẩn bị chu đáo, bảo vệ an toàn và bảo mật. Ngày 29/1/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và cũng là ngày truyền thống của văn phòng cấp ủy Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra cần được tăng cường, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.

Toàn cảnh buổi Lễ

Phát huy truyền thống của ngành, Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Dân Vận, Văn phòng và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ; đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới trong hoạt động công tác văn phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ Quận trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, trong năm 2020, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy đã tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Quận ủy Cầu Giấy có 02 đồng chí được nhận “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận” và 3 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp công tác kiểm tra của Đảng”.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy thay mặt lãnh đạo quận ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị, các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, lấy chất lượng hiệu quả công việc làm tiêu chí phấn đấu; chăm lo củng cố mối đoàn kết nội bộ, đề cao và phát huy dân chủ trong cơ quan, coi trọng và nâng cao công tác phối hợp giữa các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy với các chi, Đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong toàn Quận. Coi trọng tổ chức thực tiễn, đúc rút những bài học trong hoạt động. Từ đó, thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu, phục vụ đắc lực Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng Đảng bộ Quận ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức phải tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, có kiến thức toàn diện về chính trị, chuyên môn, công tâm khách quan, tận tụy và sáng tạo trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng và phát triển quận Cầu Giấy trở thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Các đồng chí được nhận “kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận”

Các đồng chí được nhận “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác kiểm tra của Đảng”

Đồng chí Hoàng Đức Trung - Cán bộ Văn phòng Quận ủy thay mặt thế hệ cán bộ trẻ phát biểu cảm nghĩ tại buổi Lễ

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY