CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7
Publish date 14/04/2021 | 11:38  | View count: 429

Sáng ngày 13/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7, để thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình công tác đã đề ra. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận; các đồng chí Quận ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ; các đồng chí Trưởng, Phó các ban Đảng Quận uỷ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 08 phường.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2021; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I; nhiệm vụ trọng tâm công tác 9 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về tăng cường quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; Thông qua báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) và một số nội dung khác.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

Kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào kết quả cũng như hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy trong quý I/2021 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 9 tháng cuối năm 2021 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận; đồng thời nhấn mạnh, các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021: Tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về Tăng cường quản lý đảng viên; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của Thành phố.  Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển . Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, đảm bảo chỉ tiêu được giao.  Tăng cường công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố, Quận về tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo quyết liệt, tập trung hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận, hoàn thành công tác chuẩn bị và khởi công xây dựng trụ sở Quận ủy - HĐND và UBND quận trước tháng 6/2021. Tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021;  Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của năm, đặc biệt là thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận trên các lĩnh vực công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các khó khăn vướng mắc của cơ sở.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả; Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu tán thành.

VĂN PHÒNG QUẬN UY