CÔNG TÁC ĐẢNG

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
Publish date 02/03/2022 | 15:43  | View count: 110

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW về “thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Theo đó, hướng dẫn các hành vi cụ thể đối với những điều mà đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Cầu Giấy đã triển khai, phổ biến thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến cấp ủy, UBKT cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc. Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ để thực hiện (có file Hướng dẫn kèm theo).

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY