CÔNG TÁC ĐẢNG

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Chương trình số 05 của Quận ủy
Publish date 05/08/2022 | 15:03  | View count: 51

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 17/3/2022 của Quận ủy về việc tổ chức hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/QU của Quận ủy về  “Bảo đảm quốc phòng , an ninh, trật tự , an toàn xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025 , 6 tháng đầu năm 2022, trong tình hình ANTT, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chủ động, kịp thời tham mưu triển khai bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31…

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô nói chung. Tổ chức quán triệt nội dung Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị của Thành ủy, Quận ủy về công tác quốc phòng, an ninh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận; toàn thể cán bộ công chức, viên chức; sỹ quan, chiến sĩ trong toàn quận; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, sỹ quan, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử, đối tượng chống đối. Với những nỗ lực đó, công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới trên địa bàn quận đã đạt được kết quả trên nhiều mặt công tác. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030”; “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; “Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025”. Các ngành nội chính thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, tập huấn các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn liền với Nghị quyết TW 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực phản động trên các trang mạng xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, kết hợp tuyên truyền kiến thức quốc phòng, an ninh với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là tại các trường học. Chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia tụ tập đông người trái pháp luật; không tham gia các hội nhóm chưa được chính quyền cho phép hoạt động…

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh được các cấp, các ngành, nhân dân và LLVT hưởng ứng tích cực, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người có công được triển khai tích cực, nghiêm túc.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các lực lượng sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn, các ngành chức năng của quận tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, ý thức cảnh giác cách mạng, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công an quận phối hợp các ban, phòng, ngành tham mưu xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước như Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31); các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự đoàn Tổng thống nước Cộng hòa Xi-ê-ra Lê-ôn và phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam… được chính quyền các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chú trọng công tác phối hợp quản lý người nước ngoài, ANTT tại các tòa nhà, chung cư cao tầng. Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, không để phát sinh phức tạp, hình thành các “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn.

Chủ động nắm tình hình, có biện pháp quản lý các hoạt động tôn giáo diễn ra Nắm tình hình và có kế hoạch đảm bảo ANTT các lễ hội đầu Xuân tại các đền, đình, chùa, các chương trình, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5… trên địa bàn, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan, trộm cắp, cờ bạc dưới hình thức trò chơi truyền thống,… Phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn, không để tụ tập đông người, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép tại các địa bàn công cộng.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, thực hiện kế hoạch của Thành phố, triển khai Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25/02/2022 về việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022. Trên cơ sở chỉ đạo chung của Thành phố, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa bàn, đã chỉ đạo Công an quận chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và TNXH, giữ vững, ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH. Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, đảm bảo số người nước ngoài; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc liên quan đến người nước ngoài.

Tình hình khiếu kiện tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Nhà nước như Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân cấp cao, nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo cao cấp đã có chiều hướng giảm.

Trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an quận đã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp trong đó coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Chủ động rà soát các địa bàn, đối tượng, tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh truy quét tội phạm và tệ nạn ma tuý, đặc biệt là loại hình tội phạm ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện và thuê mướn các chung cư cao cấp. Công an quận đã tham mưu UBND quận và Ban chỉ đạo 138 quận xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng chống ma tuý năm 2022, đảm bảo không có điểm và tụ điểm bán lẻ ma túy tồn tại lâu trên địa bàn. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng CAND. Công tác phối hợp giữa Cơ quan CSĐT với Viện Kiểm sát đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố do Cơ quan CSĐT thụ lý đều được thông báo cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết, nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, tài liệu nhằm tránh xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Việc cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới cải cách hành chính, làm giảm thiểu tối đa giấy tờ hành chính giúp thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ, nhanh chóng. Thông qua công tác cấp căn cước công dân đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt phát hiện đối tượng truy nã, đối tượng giả mạo giấy tờ để thực hiện hành vi phạm tội…

Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ sở, đơn vị đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và PCCC trên địa bàn quận. Tổ chức ký cam kết với các cơ quan, trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 thành phố, Kế hoạch của BCĐ 197 quận, phát huy vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo 197 quận, Công an quận tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, không chấp hành quy định trong phòng, chống dịch bệnh. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được coi trọng,  thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, kịp thời phát hiện bổ sung cơ sở mới phát sinh đề đưa vào diện quản lý về PCCC. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, đổi mới cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Về công tác cải cách tư pháp, tập trung xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công tác phòng chống tội phạm; đảm bảo thực hiện nghị quyết, chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 đạt hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ba ngành nội chính quận, đảm bảo công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thuận lợi, ngày càng có hiệu quả hơn, đặc biệt với những vụ án mang tính chất nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Tuyên giáo quận phối hợp với Công an quận tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, không để các thế lực thù địch bên ngoài, đối tượng phản động lợi dụng kích động lôi kéo quần chúng vào hoạt động chống đối chính quyền, Nhà nước. Hội Cựu chiến binh chỉ đạo các Hội cơ sở phối hợp Công an quận, cơ quan quận sự quận tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH. Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT. Hội Liên hiệp phụ nữ đã tích cực hoạt động, phân công hội viên tham gia công tác tình nguyện viên; chủ động phối hợp làm tốt công tác quản lý, giúp đỡ người nghiện là chồng, con cán bộ hộ viên có mặt trên địa bàn. Tạo công ăn việc làm giúp người nghiện tái hòa nhập với cộng đồng. Phối hợp với Ban chỉ đạo xét duyệt hồ sơ đưa các đối tượng nghiện trên địa bàn đi cai nghiện tại các trung tâm đạt chỉ tiêu được giao. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở tiến hành khảo sát, đăng ký giúp đỡ trẻ em hư, trẻ em chậm tiến và phân công cán bộ, hội viên phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên tiếp cận, tuyên truyền, vận động, giám sát, phòng ngừa không để bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp. Quận Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình, đội hình như: “Đội Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, duy trì hoạt động của đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”. Phòng Giáo dục - Đào tạo xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các trường triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, đặc biệt là công tác an ninh, an toàn trường học. Đội Thanh tra giao thông vận tải Cầu Giấy đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác năm 2022, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng tuần, hàng quý.

Để có được những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 05-CTr/QU về Bảo đảm quốc phòng , an ninh, trật tự , an toàn xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025 là do Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thành ủy; kịp thời chỉ đạo, ban hành các Chỉ thị, kế hoạch, phương án và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao, tích cực tham gia, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và cải cách tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy. Phát huy được vai trò chủ động tích cực của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn cũng như cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên trong công tác bảo vệ quốc phòng - an ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đã tạo được thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở cơ sở. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban, ngành liên quan của quận đã chủ động có kế hoạch hành động sát thực có sự liên kết phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, tạo được sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ và đồng bộ giữa lực lượng Công an, Quân đội, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các ngành chức năng với các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; ý thức cảnh giác cách mạng của cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò vận động quần chúng tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, huy động quần chúng tham gia mọi mặt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và các vi phạm pháp luật khác. Công an quận đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các phường trong công tác nắm tình hình, quản lý các loại đối tượng, thực hiện tốt các chuyên đề công tác: An ninh chính trị được đảm bảo tuyệt đối; công tác đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường, góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự; trên địa bàn không có các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành kéo dài, không có các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự giao thông, trật tự đô thị tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố không ngừng được củng cố và trưởng thành, thực sự là nòng cốt của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY