CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Báo viên: Những vấn đề cốt lõi và ý nghĩa của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Publish date 15/08/2022 | 16:11  | View count: 69

Ngày 15-8, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức hội nghị Báo cáo viên với nội dung: Những vấn đề cốt lõi và ý nghĩa của Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ - Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đồng thời là báo cáo viên Hội nghị; đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Báo cáo viên cấp quận; Cộng tác viên DLXH quận; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 8 phường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ - Báo cáo viên Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ giới thiệu khái quát tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào. Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về các vấn đề về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những thông tin được cung cấp tại Hội nghị đã định hướng hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quận tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY