CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị quận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Publish date 28/08/2022 | 11:58  | View count: 129

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 01/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025; Chiều ngày 27/8/2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị quận đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại Đại hội, 13/13 đảng viên chính thức của Chi bộ được triệu tập đông đủ.

Đại hội biểu quyết số lượng Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”, Đại hội đã đánh giá, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của chi bộ trình Đại hội và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022, Báo cáo Chính trị của Chi bộ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; sự biến động về công tác cán bộ…; song phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao; Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị quận đã lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đã đề ra. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ ngày càng được nâng cao, phát huy được sức mạnh của tập thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Chi bộ đã lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Nhận thức tư tưởng chính trị của đảng viên trong chi bộ vững vàng, cá nhân từng đồng chí đảng viên đều có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đều giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cần nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập thể đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng và hành động, có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Chi bộ đều đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”; tập thể, cá nhân các đồng chí cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị quận được nhận Bằng khen, Giấy khen của Ban Thành phố, Quận. Năm 2021, tập thể Ban Tuyên giáo Quận ủy vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố. Năm 2022, 05 đảng viên của Chi bộ vinh dự được nhận Kỷ niệm “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”…

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe 05 ý kiến tham luận đóng góp của các đảng viên đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ.

Đồng chí Lương Khánh Ngọc - đại diện Chi bộ tặng hoa Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đòng chí. Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và thể hiện quyết tâm chính trị sớm triển khai chương trình, kế hoạch đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY