CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 49-KH/QU để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030

Publish date 08/12/2021 | 03:06 PM  | View count: 134
Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018...

Quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 48-KH/QU thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Publish date 08/12/2021 | 02:56 PM  | View count: 165
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc “ thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí...

Đảng bộ quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 47-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”

Publish date 07/12/2021 | 02:56 PM  | View count: 120
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 10/11/2021 của Thành uỷ Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021...

Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Cầu Giấy

Publish date 10/11/2021 | 05:18 PM  | View count: 260
Ngày 10/11, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến nghiệp vụ ...

Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Publish date 04/11/2021 | 04:37 PM  | View count: 193
Ngày 04-11, Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Quận Cầu Giấy tổng kết Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021

Publish date 02/11/2021 | 04:54 PM  | View count: 335
Ngày 02-11, Trung tâm Chính trị quận và Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy đã phối hợp tổ chức buổi Tổng kết Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021

Quận Cầu Giấy tổ chức Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Publish date 29/10/2021 | 04:35 PM  | View count: 243
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 25/02/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên,...

Kế hoạch tuyên truyền hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2022)

Publish date 25/10/2021 | 10:19 AM  | View count: 244
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY