CÔNG TÁC ĐẢNG

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Publish date 15/10/2021 | 05:41 PM  | View count: 212
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 15/10/2021 | 04:55 PM  | View count: 272
Sáng 15/10/2021, tại Quận ủy Cầu Giấy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống các ngành Tổ...

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Publish date 12/10/2021 | 09:38 AM  | View count: 189
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Thông báo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, chế độ làm việc của Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy

Publish date 06/10/2021 | 05:32 PM  | View count: 151
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Publish date 06/10/2021 | 02:57 PM  | View count: 216
Sáng ngày 06/10/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Chi bộ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.

Công văn số 72-CV/BTGQU ngày 05/10/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ

Publish date 05/10/2021 | 03:52 PM  | View count: 184
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 10

Publish date 05/10/2021 | 02:12 PM  | View count: 227
Sáng ngày 05/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Chủ trì hội nghị có các...

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Publish date 04/10/2021 | 01:56 PM  | View count: 200
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy về công tác cán bộ

Publish date 02/10/2021 | 09:46 AM  | View count: 381
Chiều ngày 01/10, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phân công, điều động, luân chuyển 03 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.