CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Mai Dịch trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và 02/9 năm 2021

Publish date 01/10/2021 | 05:34 PM  | View count: 303
Trong 2 ngày 30/9/2021 và 01/10/2021, Đảng ủy phường Mai Dịch đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và đợt 02/9 năm 2021 cho 101 đ/c Đảng viên. Trong đó có 03 Đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm...

Công văn số 71-CV/BTG ngày 29/9/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc triển khai App Mobile "Thông tin tuyên giáo"

Publish date 29/09/2021 | 03:45 PM  | View count: 166
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

Publish date 29/09/2021 | 03:40 PM  | View count: 196
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021)

Publish date 28/09/2021 | 04:53 PM  | View count: 132
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Thông báo của Ban Tổ chức Quận ủy về lịch tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ ngày 01/10/2021

Publish date 28/09/2021 | 09:21 AM  | View count: 520
Xem nội dung tại đây BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY

Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K.7A - 21

Publish date 27/08/2021 | 04:18 PM  | View count: 256
Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí...