CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Publish date 30/03/2021 | 08:09 PM  | View count: 358
Sáng ngày 30-3-2021, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Quận Cầu Giấy học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Publish date 29/03/2021 | 03:30 PM  | View count: 373
Trong hai ngày 27 và 28-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại...

Đoàn công tác số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại quận Cầu Giấy

Publish date 23/03/2021 | 07:42 PM  | View count: 233
Sáng ngày 23-3, Đoàn công tác số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc...

Cơ quan Dân - Đảng quận Cầu Giấy phát động ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021

Publish date 22/03/2021 | 10:51 AM  | View count: 342
Sáng ngày 22/3, tại trụ sở Quận ủy Cầu Giấy, Cơ quan Dân - Đảng quận Cầu Giấy tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021.

Quận Cầu Giấy họp Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 17/03/2021 | 11:54 AM  | View count: 460
Chiều ngày 15-2, tại Hội trường UBND quận Cầu Giấy, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội...

Quận Cầu Giấy thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng

Publish date 17/03/2021 | 10:04 AM  | View count: 511
Ngày 16-3, tại hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm...

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quận Cầu Giấy tháng 02-2021

Publish date 23/02/2021 | 06:33 PM  | View count: 447
Ngày 23-02, tại phòng họp Ban Chấp hành, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 02, định hướng nhiệm vụ trong tháng 3-2021. Đồng chí Lê Thị Thủy -...

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin chuyên đề công tác đối ngoại

Publish date 03/02/2021 | 04:14 PM  | View count: 326
Sáng ngày 03/02, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2021, thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin chuyên đề công tác đối ngoại....

Công văn số 33-CV/BTG ngày 29/1/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Publish date 29/01/2021 | 04:29 PM  | View count: 461
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Publish date 29/01/2021 | 04:19 PM  | View count: 478
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY