CÔNG TÁC ĐẢNG

Về việc gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

Publish date 16/07/2021 | 05:18 PM  | View count: 171
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Publish date 16/07/2021 | 05:15 PM  | View count: 148
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO

Thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư

Publish date 16/07/2021 | 05:12 PM  | View count: 76
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Publish date 14/07/2021 | 04:40 PM  | View count: 143
Ngày 13/7, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng...

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quận Cầu Giấy tháng 7/2021

Publish date 09/07/2021 | 04:31 PM  | View count: 232
Ngày 09-7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội, định hướng nhiệm vụ trong tháng 7/2021. Đồng...

Đảng bộ quận cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9

Publish date 08/07/2021 | 05:08 PM  | View count: 346
Ngày 08-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9.

Công tác chuẩn bị nhân sự góp phần vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 29/06/2021 | 03:52 PM  | View count: 141
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận Cầu Giấy đã thành công...

Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021

Publish date 23/06/2021 | 02:23 PM  | View count: 197
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đảng viên

Publish date 12/06/2021 | 08:48 AM  | View count: 855
Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng, có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, quyết định sự...