CÔNG TÁC ĐẢNG

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Publish date 30/09/2020 | 04:56 PM  | View count: 155
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY