CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Publish date 06/05/2022 | 02:01 PM  | View count: 96
Nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tích cực góp phần...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Publish date 26/04/2022 | 09:50 AM  | View count: 92
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)

Publish date 26/04/2022 | 09:47 AM  | View count: 33
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Publish date 25/04/2022 | 04:40 PM  | View count: 73
Ngày 25-4, tại Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị Báo cáo ...

Quận ủy tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại các chi bộ

Publish date 21/04/2022 | 04:54 PM  | View count: 92
Thực hiện Quyết định số 967-QĐ/QU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy (gọi tắt là kiểm tra theo Quyết định số 967-QĐ/QU của Quận ủy) về việc Kiểm tra...

Đoàn Kiểm tra UBKTQuận ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Dịch Vọng Hậu

Publish date 21/04/2022 | 03:44 PM  | View count: 63
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của UBKT Quận ủy Cầu Giấy, Đoàn Kiểm tra UBKT Quận ủy tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong...

Hội nghị Báo cáo viên định kỳ

Publish date 21/04/2022 | 02:21 PM  | View count: 51
Sáng ngày 21/4/2022, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ. Dự hội...

UBKT Quận ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Dịch Vọng

Publish date 19/04/2022 | 03:50 PM  | View count: 62
Thực hiện Quyết định số 43-QĐ/UBKTQU, ngày 23/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Cầu Giấy về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT...

Công văn số 95-CV/BTGQU ngày 19/4/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

Publish date 19/04/2022 | 03:43 PM  | View count: 36
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY