CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Báo viên: Những vấn đề cốt lõi và ý nghĩa của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Publish date 15/08/2022 | 04:11 PM  | View count: 77
Ngày 15-8, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức hội nghị...

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quận Cầu Giấy tháng 8 năm 2022

Publish date 09/08/2022 | 05:15 PM  | View count: 134
Ngày 09-8, tại phòng họp Ban Chấp hành, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 7, định hướng nhiệm vụ trong tháng 8-2022. Đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó...

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy 6 tháng đầu năm 2022

Publish date 08/08/2022 | 10:04 AM  | View count: 74
Năm 2022, năm đánh dấu sự kiện quan trọng - kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2022), năm đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện...

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy 6 tháng đầu năm 2022

Publish date 08/08/2022 | 09:37 AM  | View count: 53
Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật...

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Chương trình số 05 của Quận ủy

Publish date 05/08/2022 | 03:03 PM  | View count: 55
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 17/3/2022 của Quận ủy về việc tổ chức hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/QU của Quận ủy về  “...

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Chương trình số 04-CTr/QU của Quận ủy Cầu Giấy

Publish date 05/08/2022 | 02:31 PM  | View count: 47
Năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ...