THÔNG TIN ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Mai, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy
27/04/2018 | 11:41

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND quận Cầu Giấy về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Mai, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN