THÔNG TIN ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Dịch Vọng A - phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy
24/05/2018 | 14:06

Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của  UBND quận Cầu Giấy về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Dịch Vọng A - phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN