THÔNG TIN ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Chi cục thuế quận Cầu Giấy - phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
28/05/2018 | 14:11

Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Chi cục thuế quận Cầu Giấy - phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN