DI TÍCH LỊCH SỬ

MỘ CÁC CHIẾN SỸ VỤ HÀ THÀNH ĐẦU ĐỘC NĂM 1908

Publish date 02/11/2018 | 09:44 AM  | View count: 827
MỘ CÁC CHIẾN SỸ VỤ HÀ THÀNH ĐẦU ĐỘC NĂM 1908

NHÀ THỜ HỌ LẠI

Publish date 02/11/2018 | 09:43 AM  | View count: 646
NHÀ THỜ HỌ LẠI

QUÁN CÂY AO CÁ ĐÌNH BÁI ÂN

Publish date 02/11/2018 | 09:41 AM  | View count: 627
QUÁN CÂY AO CÁ ĐÌNH BÁI ÂN

ĐỀN TRUNG NHA

Publish date 02/11/2018 | 09:40 AM  | View count: 918
ĐỀN TRUNG NHA

ĐỀN QUÁN ĐÔI

Publish date 02/11/2018 | 09:39 AM  | View count: 2734
ĐỀN QUÁN ĐÔI

NHÀ BÀ HAI NHÃ

Publish date 02/11/2018 | 09:38 AM  | View count: 786
NHÀ BÀ HAI NHÃ

ĐÌNH AN PHÚ

Publish date 02/11/2018 | 09:38 AM  | View count: 956
ĐÌNH AN PHÚ

CHÙA DUỆ TÚ

Publish date 02/11/2018 | 09:36 AM  | View count: 1040
CHÙA DUỆ TÚ

ĐÌNH ĐA (ĐA PHÚ)

Publish date 02/11/2018 | 09:35 AM  | View count: 430
ĐÌNH ĐA (ĐA PHÚ)

NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN KHẢ TRẠC

Publish date 02/11/2018 | 09:34 AM  | View count: 771
NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN KHẢ TRẠC

ĐÌNH TĂNG PHÚC

Publish date 02/11/2018 | 09:34 AM  | View count: 401
ĐÌNH TĂNG PHÚC

CHÙA DIÊN KHÁNH

Publish date 02/11/2018 | 09:33 AM  | View count: 1124
CHÙA DIÊN KHÁNH

ĐÌNH DỊCH VỌNG SỞ

Publish date 02/11/2018 | 09:32 AM  | View count: 686
ĐÌNH DỊCH VỌNG SỞ

ĐÌNH MAI DỊCH

Publish date 02/11/2018 | 09:31 AM  | View count: 651
ĐÌNH MAI DỊCH

CHÙA THÁNH CHÚA

Publish date 02/11/2018 | 09:30 AM  | View count: 641
CHÙA THÁNH CHÚA

ĐÌNH THÔN HẬU (ĐÌNH HẬU)

Publish date 02/11/2018 | 09:28 AM  | View count: 620
ĐÌNH THÔN HẬU (ĐÌNH HẬU)

NHÀ ÔNG TẠ ĐÌNH TÁN

Publish date 02/11/2018 | 09:25 AM  | View count: 461
NHÀ ÔNG TẠ ĐÌNH TÁN

CHÙA BẢO THÁP

Publish date 02/11/2018 | 09:24 AM  | View count: 994
CHÙA BẢO THÁP

CHÙA HÀ

Publish date 02/11/2018 | 09:23 AM  | View count: 563
CHÙA HÀ

ĐÌNH HÀ

Publish date 02/11/2018 | 09:22 AM  | View count: 367
ĐÌNH HÀ

ĐÌNH THỌ THÁP

Publish date 02/11/2018 | 09:21 AM  | View count: 760
ĐÌNH THỌ THÁP

NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VÂN SƠN

Publish date 02/11/2018 | 09:20 AM  | View count: 405
NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VÂN SƠN

NHÀ THỜ HỌ HOÀNG

Publish date 02/11/2018 | 09:19 AM  | View count: 707
NHÀ THỜ HỌ HOÀNG

NHÀ THỜ NGUYỄN NHƯ UYÊN

Publish date 02/11/2018 | 09:19 AM  | View count: 530
NHÀ THỜ NGUYỄN NHƯ UYÊN

MIẾU DƯỚI

Publish date 02/11/2018 | 09:18 AM  | View count: 445
MIẾU DƯỚI

MIẾU CHỢ

Publish date 02/11/2018 | 09:17 AM  | View count: 717
MIẾU CHỢ

CHÙA BÁO ÂN

Publish date 02/11/2018 | 09:16 AM  | View count: 985
CHÙA BÁO ÂN

CHÙA NGỌC QUÁN

Publish date 02/11/2018 | 09:16 AM  | View count: 451
CHÙA NGỌC QUÁN

ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT

Publish date 02/11/2018 | 09:14 AM  | View count: 1049
ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT

ĐÌNH AN HÒA

Publish date 02/11/2018 | 09:13 AM  | View count: 500
ĐÌNH AN HÒA

HẦM CHỈ HUY SƯ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 361

Publish date 02/11/2018 | 09:11 AM  | View count: 438
HẦM CHỈ HUY SƯ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 361

ĐỀN DỤC ANH

Publish date 02/11/2018 | 09:09 AM  | View count: 718
ĐỀN DỤC ANH

ĐỀN CÂY QUẾ

Publish date 02/11/2018 | 09:08 AM  | View count: 1781
ĐỀN CÂY QUẾ

CHÙA TRUNG KÍNH THƯỢNG

Publish date 02/11/2018 | 09:06 AM  | View count: 1205
CHÙA TRUNG KÍNH THƯỢNG

CHÙA LINH THÔNG

Publish date 02/11/2018 | 09:01 AM  | View count: 1019
CHÙA LINH THÔNG

ĐÌNH TRUNG KÍNH THƯỢNG

Publish date 02/11/2018 | 08:59 AM  | View count: 629
ĐÌNH TRUNG KÍNH THƯỢNG

ĐÌNH TRUNG KÍNH HẠ

Publish date 02/11/2018 | 08:58 AM  | View count: 523
ĐÌNH TRUNG KÍNH HẠ

ĐÌNH NGOÀI

Publish date 02/11/2018 | 08:56 AM  | View count: 483
ĐÌNH NGOÀI

ĐÌNH TRONG

Publish date 01/11/2018 | 03:22 PM  | View count: 393
- Địa chỉ: Số 11/27 ngõ 139, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa. - Loại di tích: Lịch sử kiến trúc, nghệ thuật. - Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa,...