DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH NGOÀI
Publish date 02/11/2018 | 08:56  | View count: 489

ĐÌNH NGOÀI

- Địa chỉ: Số 123, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử kiến trúc, nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

- Năm xếp hạng: 1992

- Quyết định xếp hạng: số 490/QĐ ngày 22/04/1992.

- Nhân vật thờ phụng: Thờ bà Phạm Thị Uyển và các tướng của bà Phạm Thị Uyển.