DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH AN HÒA
Publish date 02/11/2018 | 09:13  | View count: 505

ĐÌNH AN HÒA

- Địa chỉ: Ngõ 79, đường Nguyễn Khang, Yên Hòa.

- Loại di tích: Kiến trúc, nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa và Thông tin.

- Năm xếp hạng: 1994

- Quyết định xếp hạng: số 372/QĐ-BT ngày 10/03/1994.

- Nhân vật thờ phụng: Đức vua Lý Trần Tông; Đức vua Lê Hiển Tông và Thượng Yên Quyết.