DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT
Publish date 02/11/2018 | 09:14  | View count: 1058

ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT

- Địa chỉ: Ngõ 61, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa.

- Loại di tích: Kiến trúc, nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa và Thông tin.

- Năm xếp hạng: 1994

- Quyết định xếp hạng: số 372/QĐ-BT ngày 10/03/1994.

- Nhân vật thờ phụng: Đức thánh Cao Sơn Đại vương; Diêm La Anh Đoán Đại vương; Hoàng Cung Chinh Thục phu nhân; Mộc Đức Tinh Quân Đại vương và Tràng Hám Anh Linh Đại tướng quân.