DI TÍCH LỊCH SỬ

NHÀ THỜ NGUYỄN NHƯ UYÊN
Publish date 02/11/2018 | 09:19  | View count: 533

NHÀ THỜ NGUYỄN NHƯ UYÊN

- Địa chỉ: Ngõ 113, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử văn hóa.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2012.

- Quyết định xếp hạng: số 3239/QĐ-UBND ngày 18/07/2012