DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH THỌ THÁP
Publish date 02/11/2018 | 09:21  | View count: 763

ĐÌNH THỌ THÁP

- Địa chỉ: Số 1, ngõ 37, phường Dịch Vọng.

- Loại di tích: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2008.

- Quyết định xếp hạng: số 814/QĐ-UBND ngày 29/02/2008.

- Nhân vật thờ phụng: Chu Lý Đại vương và Triệu Chí Thành Đại vương.