DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH HÀ
Publish date 02/11/2018 | 09:22  | View count: 371

ĐÌNH HÀ

- Địa chỉ: Số 88, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng.

- Loại di tích: Lịch sử văn hóa.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2012.

- Quyết định xếp hạng: số 2012/QĐ-UBND ngày 16/05/2012.

- Nhân vật thờ phụng: Triệu Trí Thành Đại vương.