DI TÍCH LỊCH SỬ

NHÀ ÔNG TẠ ĐÌNH TÁN
Publish date 02/11/2018 | 09:25  | View count: 464

NHÀ ÔNG TẠ ĐÌNH TÁN

- Địa chỉ: Số 10, ngõ 201 đường Cầu Giấy,tổ 26, phường Dịch Vọng.

- Loại di tích: Di tích cách mạng kháng chiến.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2004.

- Quyết định xếp hạng: số 4950/QĐ-UBND ngày 10/08/2004.