DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐỀN QUÁN ĐÔI
Publish date 02/11/2018 | 09:39  | View count: 2787

ĐỀN QUÁN ĐÔI

- Địa chỉ: Số 176, phố Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô.

- Loại di tích: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2008.

- Quyết định xếp hạng: số 17/QĐ-BT ngày 02/01/2008.

- Nhân vật thờ phụng: Thánh Mẫu; thái tử Thống Hoàng Đế Đại vương và Trần Hưng Đạo.