DI TÍCH LỊCH SỬ

QUÁN CÂY AO CÁ ĐÌNH BÁI ÂN
Publish date 02/11/2018 | 09:41  | View count: 637

QUÁN CÂY AO CÁ ĐÌNH BÁI ÂN

- Địa chỉ: Tổ 6, ngõ 89 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô.

- Loại di tích: Lịch sử cách mạng kháng chiến.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2005.

- Quyết định xếp hạng: số 5563/QĐ-UBND ngày 05/08/2005.