GIÁO DỤC

Quận Cầu Giấy thực hiện tốt công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2017
Publish date 20/07/2018 | 10:30  | View count: 476

Năm 2017, quận Cầu Giấy đã đạt tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018; Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã xây dựng Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/02/2018 về công tác xóa mù chữ (XMC), phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD trung học cơ sở (THCS) năm 2018; Ngày 20/7/2018 Ban chỉ đạo XMC, PCGD quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND Quận - Trưởng ban chỉ đạo công tác XMC, PCGD và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD-ĐT quận với vai trò là cơ quan thường trực; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa, xã hội và cán bộ văn hóa thông tin các phường; đại diện Ban giám hiệu phụ trách và giáo viên, nhân viên trực tiếp làm công tác PCGD tại các trường MN, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận.

Đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND quận - Trưởng ban chỉ đạo công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục phát biểu tại Hội nghị

Qua các ý kiến tham luân, phát biểu, hội nghị đã khẳng định và ghi nhận những tập thể thực hiện tốt công tác XMC, PCGD và cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018 nhằm đạt mục tiêu: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác XMC, PCGD năm 2018 ở các cấp học tại quận; Duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được về XMC, PCGD năm 2017; Tiếp tục lập kế hoạch xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia ở các cấp học phục vụ việc theo dõi công tác XMC, PCGD và chỉ đạo các phường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO