GIÁO DỤC

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 các trường
Publish date 09/10/2020 | 15:08  | View count: 513

Trong các ngày từ 05-09/10/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã tiến hành duyêt kế hoạch năm học 2020 – 2021 tại 8 phường trong quận.

Năm học 2020 – 2021, ngành giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương khóa XI; Nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng hội nhập.

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị duyệt Kế hoạch năm học 2020 - 2021 tại 08 phường trong quận.

Hội nghị duyệt Kế hoạch năm học 2020-2021 các trường phường Trung Hòa

Theo kế hoạch, năm học 2020-2021, các nhà trường tiếp tục triển khai 2 mô hình Nhà vệ sinh thân thiện, Trường học hạnh phúc, thực hiện các Thông tư mới về đổi mới đánh giá với THCS, lớp 1 với chương trình GDPT 2018. Cấp Tiểu học đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện giảng dạy lớp 1, hiệu trưởng các trường thường xuyên nắm bắt những khó khăn, bất cập để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ giúp việc tiếp cận chương trình mới được hiệu quả, chất lượng. Các trường Tiểu học, THCS cũng quan tâm đến các điều kiện để việc thực hiện chương trình mới đối với lớp 2, lớp 6 được sẵn sàng.

Đại diện lãnh đạo các phường cùng tham dự, đã lắng nghe và sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường đảm bảo môi trường giáo dục trong quận được an toàn, văn minh, thanh lịch.

Thông qua các buổi duyệt kế hoạch, ông Phạm Ngọc Anh – Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã quán triệt và yêu cầu các nhà trường bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm do Bộ, Sở Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo, giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình tại các trường, đồng thời tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho đội ngũ CBQL và giáo viên; đổi mới cơ chế quản lý gắn với việc thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động ở các trường; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ nhằm duy trì và giữ vững thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã đạt được trong những năm qua.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO