GIÁO DỤC

Ngành GDĐT Cầu Giấy tham dự Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình GDPT 2018
Publish date 20/03/2022 | 16:52  | View count: 58

Ngày 19 và 20/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Thành phố (TP) Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, NXB Đại học Vinh tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến nhằm giúp cán bộ quản lí, giáo viên tiếp cận và nắm được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa lớp 3 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt về danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về sách giáo khoa lớp 3 để có cơ sở lựa chọn sách giáo khoa một cách phù hợp, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.  Hơn 500 cán bộ quản lí và giáo viên quận Cầu Giấy đã tham gia hội nghị.

Trong hai ngày tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là tổng chủ biên, chủ biên, tác giả các sách giáo khoa giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, kho học liệu điện tử theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Sau hội nghị, quản lí và giáo viên các trường đã hiểu rõ hơn về quan điểm, nội dung, cấu trúc của các bộ sách giáo khoa. Các trường trên địa bàn quận sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tế để sẵn sàng cho việc triển khai giảng dạy lớp 3 trong năm học 2022-2023.

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO