HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 4

Publish date 26/09/2022 | 04:07 PM  | View count: 40
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Công văn số 146/ĐĐBQH-VP ngày 26/9/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc...

Hội đồng nhân dân quận tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đại biểu HĐND quận năm 2022

Publish date 22/09/2022 | 04:28 PM  | View count: 41
Sáng ngày 22/9/2022, Thường trực HĐND quận tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giám sát và công tác phối hợp của đại biểu HĐND quận.

Sơ kết hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2022

Publish date 22/07/2022 | 10:44 PM  | View count: 228
Chiều 22/7/2022, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của HĐND quận; Chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam...

Ủy ban MTTQVN quận Cầu Giấy phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Publish date 19/07/2022 | 05:22 PM  | View count: 159
Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp công tác số 02/ CTr- HĐND- UBND- UBMTTQ ngày 26/01/2022 giữa Hội đồng Nhân ...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 7

Publish date 12/07/2022 | 05:07 PM  | View count: 175
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Công văn 147/HĐND -VP ngày 07/7/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về tiếp xúc cử tri của đại...

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 04/07/2022 | 05:03 PM  | View count: 60
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 04/07/2022 | 03:59 PM  | View count: 46
Ngày 29/6/2022, HĐND quận khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 4, tại kỳ họp HĐND quận đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết (trong đó có...

HĐND quận tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 29/06/2022 | 05:19 PM  | View count: 220
Sáng ngày 29/6/2022, HĐND quận Cầu Giấy khoá VI khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 nhằm xem xét, thông qua 30 báo cáo và 12 dự thảo nghị quyết và văn bản chấp thuận.

Tổ đại biểu số 4 - HĐND quận Cầu Giấy tiếp xúc cử tri tại phường Dịch Vọng

Publish date 10/06/2022 | 04:38 PM  | View count: 186
Thực hiện các quy định của Luật, sáng ngày 10/6/2022, Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy tại phường Dịch Vọng đã tiếp xúc với cử tri phường Dịch Vọng trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 - Kỳ họp thứ 4.

Phiên họp giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” trên địa bàn quận

Publish date 08/06/2022 | 04:09 PM  | View count: 126
Sáng ngày 8/6/2022, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm...