HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ hai

Publish date 29/09/2021 | 01:40 PM  | View count: 93
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 277/HĐND - VP ngày 22/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2

Publish date 29/09/2021 | 01:31 PM  | View count: 69
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 36/ĐĐBQH-VP ngày 10/9/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội...

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 29/09/2021 | 10:36 AM  | View count: 20
Ngày 28/9/2021, HĐND quận khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 2. Tại kỳ họp, HĐND quận đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết (trong đó có...

HĐND quận tổ chức Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021

Publish date 28/09/2021 | 07:55 PM  | View count: 69
Thực hiện các quy định của luật, ngày 28/9/2021, HĐND quận đã tổ chức Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021, kỳ họp thứ 2 HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND quận khóa VI

Publish date 28/09/2021 | 06:48 PM  | View count: 75
Cổng thông tin điện tử quận Cầu Giấy trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026...

Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND quận, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 28/09/2021 | 06:40 PM  | View count: 57
Sáng ngày 28/9/2021, HĐND quận khai mạc kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021, kỳ họp thứ 2, HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiên vacxin COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 03/08/2021 | 03:30 PM  | View count: 233
T hường trực HĐND quận vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 02/8/2021 về việckhảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiêm vacxin COVID-19...

HĐND quận tạm hoãn Kỳ họp thứ hai HĐND quận khoá VI

Publish date 29/07/2021 | 11:56 AM  | View count: 157
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận uỷ, Thường trực HĐND,...

Thông báo thay đổi thời gian, chương trình và hình thứctổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 28/07/2021 | 11:30 AM  | View count: 183
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thực hiện  Chỉ  thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành...