HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Publish date 07/05/2018 | 10:00  | View count: 1994

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 07/5/2018, HĐND quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đồng chí Lê Văn Luân - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại kỳ họp

Với 100% số phiếu tán thành, 37/37 đại biểu HĐND quận đã nhất trí bầu đồng chí Trần Đình Cường – Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 – 2021; nhất trí bầu bổ sung Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lương Mậu Hùng – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và đồng chí Bùi Thanh Vân – Trưởng phòng Kinh tế quận Cầu Giấy.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Đại diện Lãnh đạo quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND quận Cầu Giấy sẽ góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của UBND quận. Đây là sự bổ sung kịp thời để quận Cầu Giấy tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 và các năm tiếp theo.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN