HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa V tổ chức Kỳ họp thứ 12 - Kỳ họp bất thường quyết định một số nội dung quan trọng
Publish date 15/11/2019 | 17:10  | View count: 865

Ngày 15/11/2019, HĐND quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 - Kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và kỳ vọng của cử tri trên địa bàn.

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Phương Kiến Quốc cho biết: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND quận từ sau kỳ họp thứ 11 đến nay đã tạo được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Kỳ họp thứ 12 của HĐND quận tổ chức vào thời điểm này nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND quận về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất tại kỳ họp này, HĐND quận tập trung xem xét các nội dung: Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019.

Với những nội dung quan trọng nêu trên, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Phương Kiến Quốc nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong một buổi, nhưng với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của đại biểu HĐND quận, Kỳ họp thứ 12 - Kỳ họp bất thường, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt những nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 2) của quận Cầu Giấy với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2019 sau điều chỉnh, bổ sung: 685,283 tỷ đồng, ứng với 76 dự án ( giảm 04 dự án và giảm 49,387 tỷ đồng so với Nghị quyết HĐND đã phê chuẩn ) ; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 gồm: lĩnh vực giao thông (02 dự án), lĩnh vực y tế (01 dự án), lĩnh vực tôn giáo (01 dự án); Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2019. Đây là những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND quận, việc HĐND quận quyết nghị sớm các nội dung liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để quận sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận.

Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận, các phòng, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết được thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị các Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết các Nghị quyết này đạt kết quả cao nhất./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN